Echa konferencji integralnej w Budapeszcie

Print
PDF

Kim jest Jurek Grycan

Jurek jest pionierem integralnego podejścia do sportu w Polsce. Jest eksperten i trenerem tenisa stołowego, a także wychowawcą trenerów. Jego pasją, którą z powodzeniem realizuje od lat, jest rozwój tenisa stołowego w Polsce w oparciu o podejście integralne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

www.integralnytenisstolowy.com

Refleksje po Integralnej Europejskiej Konferencji Budapeszt 2014.05.07-11

Jerzy Grycan

Organizacja IEC 2014

Integralna Europejska Konferencja 2014 została zaplanowana i zrealizowana przez organizację "Integral Europe". Głównymi organizatorami byli Bence Ganti (Wegry), Dennis Wittrock (Niemcy) oraz grupa ich najbliższych przyjaciół. Dennis Wittrock stworzył kilka lat temu forum integralne w Niemczech, które przeprowadziło kilka dużych konferencji, integrowało środowisko niemieckie, nawiązało kontakty z innymi krajami. Bence Ganti jest twórcą Integralnej Akademii w Budapeszcie wokół której udało mu się zebrać kilkaset osób. Intencją organizatorów było spotkanie wielonarodowe, zebranie w Budapeszcie jak najliczniejszej grupy Europejczyków zainteresowanych integralną wizją świata i jej ucieleśnieniem. Przez ostatni rok intensywnie rozwijano stronę internetową konferencji. Nawiązano kontakt z integralnymi aktywistami z różnych krajów Europy. Przeprowadzono cykl spotkań on-line z różnymi ludźmi.

Organizatorzy przygotowali bardzo atrakcyjny i bogaty program. Zaplanowano: 5-dniowe spotkanie;

Spotkania kluczowych prelegentów takich jak Ervin Laszlo, Ken Wilber, Roger Walsh czy Susanne Cook-Greuter; Kilkadziesiąt 20 minutowych spotkań w 8 różnych salach według kilkunastu bloków tematycznych (jeden z warsztatów, na temat integralnego przywództwa oraz metody 'open space', zaplanowany został przez naszego kolegę z Warszawy, Aleksandra Teisseyre), do wyboru, jeden z ośmiu bloków; Cykl kilkudziesięciu 3 godzinnych warsztatów w 8 różnych salach według tematów; Sesję plakatową, eksponowaną podczas całej konferencji (jeden z plakatów został przygotowany przez "Integralny Tenis Stołowy" i dotyczył programu "FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa w tenisie stołowym").

Kluczowi prelegenci

Kryzys. "Kluczowi prelegenci" poruszali tematy ogólne, w jakim punkcie jest ruch integralny (cywilizacja, ludzkość itp.) i co z tego dla nas wynika. Przewijała się sprawa kryzysu na świecie: chorej linearnej ekonomii, nietrwałości, niespójności, wysokiego stresu, sztucznych podziałów itp. Podkreślano, że kryzys ten jest mieszanką problemów stworzonych przez wcześniejsze etapy rozwoju – konserwatyzm (feudalizm), modernizm, postmodernizm. Integralni liderzy dość zgodnym głosem mówią o tym, że problemy te można rozwiązać, rozwijając się na nowy poziom świadomości - świadomości integralnej. Ken Wilber porównując historię Ameryki i Europy stwierdził, że "bogactwo historyczne i kulturalne Europy", jej "ogromny potencjał" wyznacza jej szczególne miejsce dla dokonania kolejnej zmiany paradygmatu. Według Ervin’a Laszlo mamy około 10-20 lat na odejście od cywilizacji opartej na nieodnawialnych źródłach energii (ropie itp.) i zbudowanie cywilizacji opartej na energii słońca i odnawialnych źródłach. Pojawiła się stara chińska myśl, że kryzys to jest także okazja.

Świadomość integralna. Wielu wcześniejszych badaczy (jak np. Maslow czy Graves) przewidywało rozwój ludzkości na zupełnie nowe poziomy świadomości, dostępne w historii jedynie dla garstki najbardziej światłych ludzi. Kluczowi "integralni" prezenterzy mówili jednym głosem o potrzebie takich zmian świadomości w skali, dzięki której dokonamy zasadniczego przełomu w naszym świecie.

Laszlo mówił o tym, że "świat jest ze swej natury integralny", "świadomość jest wszędzie obecna", "świat jest hologramem", "to co robi każdy z nas wpływa na resztę świata", "zdrowa osoba to osoba zdolna do dawania i dzielenia się swoimi zasobami", "jestem odpowiedzialny za swój rozwój" itp. Ken Wilber stwierdził, że zbliżamy się do punktu krytycznego 10% który oznacza przełom, i że według jego szacunków jest obecnie w Ameryce 4%, a w Europie 5% ludzi ucieleśniających świadomość integralną. Roger Walsh mówił o "zmianie motywacji", "uważności", "etycznym życiu", "świadomości", "mądrości", "służbie dla obudzenia wszystkich istot". Roger Walsh powiedział o dwóch różnych podejściach do religii, jednym "konserwatywnym" polegającym na "nierozumnej i ślepej wierze w jakąś historyjkę", oraz "integralnej", wykorzystującej ją jako okazję do poszukiwania w niej zawartej metaforycznie mądrości, jako narzędzie do pracy nad sobą, jako "narzędzie do osobistej transformacji". Susanne Cook-Greuter, która jak stwierdziła "całe życie poświęciła badaniu rozwoju człowieka", mówiła o "byciu człowiekiem". Susanne Cook-Greuter poprowadziła wizualizację ("kierowaną kontemplację") w której wykorzystała statuę "Chrystusa Odkupiciela" w Rio de Janeiro dla ćwiczenia wewnętrznej mądrości. Susanne Cook-Greuter zwraca uwagę na znaczenie muzyki i sztuki w życiu człowieka. Zaprosiła uczestników konferencji do obejrzenia występu japońskiej artystki Miyoko Shida. Pomyślałem, że stąd już mały krok do „sztuki gry w tenisa stołowego” w wersji integralnej. Robin Wood mówił dlaczego potrzebujemy integralnego rozwoju i działań dla stworzenia "Drugiego Renesansu". Wood poprowadził "Integralna modlitwę dla ZdolnościRozwoju".

Przywództwo/Rozwój organizacji

Wstęp. Program FUNdamenty jest drogą wieloletniej pracy nad sobą trenerów, organizatorów, zawodników zaangażowanych w rozwój integralnego tenisa stołowego. Przed konferencją zadałem sobie trzy pytania szczególnie ważne dla dalszego rozwoju programu FUNdamenty: (1) jak dalej rozwijać nasze cechy przywódcze? (2) jak dalej rozwijać nasze organizacje? (3) jak dalej rozwijać naszą kulturę? W związku z tym w Budapeszcie brałem udział w prezentacjach i warsztatach na temat "przywództwo i rozwój organizacyjny". Zauważyłem, że na warsztatach w tych grupach było najwięcej ludzi z Zachodu Europy, zwłaszcza dużo Niemców, Duńczyków, Holendrów.

Jak rozwijać cechy przywódcze liderów?

Światły i dojrzały przywódca jest najważniejszym czynnikiem rozwoju każdej organizacji. Dążenie do mistrzostwa osobistego, stała praca nad sobą, integralny rozwój, rozwój harmonii wewnętrznej i bycie przykładem zmiany, której chcemy dokonać w świecie, to jest to, co najlepszego może zrobić dla swojej organizacji każdy przywódca. Stosowanie w swoim codziennym życiu "integralnej praktyki życiowej" prowadzi do pionowego rozwoju osobistego i do rozwoju świadomości integralnej.

Praca jako praktyka duchowa. Roger Walsh przypomina, że jedną z „praktyk integralnych” jest praca, realizowana jako praktyka duchowa, praktyka miłości, jako droga transformacji świata „zewnętrznego” i „wewnętrznego” jednocześnie.

Ćwiczenie badania "wszystkich poziomów" Dr Susanne Cook-Greuter. W trakcie 3-godzinnego warsztatu z Susanne Cook-Greuter uczestnicy uczyli się "słuchania wszystkich głosów", "integrowania wszystkich poziomów" oraz honorowania wszystkich idei. Prowadząca omawiała kolejno każdy kolejny poziom, a następnie zapraszała do ćwiczenia (spotkań w parach) zadając sobie wzajemnie następujące pytania: kogo znam, kto tam jest? kiedy sam byłem na tym poziomie? kiedy dany poziom jest użyteczny dla mnie i dla innych? Osobiście było to dla mnie ciekawe i inspirujące do przepracowanie wszystkich poziomów.

"Droga sukcesu" Veit'a Lindau'a. W 3-godzinnym "warsztacie sukcesu" Veil Lindau z Niemiec zaprezentował w formie ćwiczeń praktyczne zastosowanie Spiral Dynamics i integralnej filozofii. Veil prowadził krótkie wykłady a następnie zapraszał uczestników do ćwiczenia w parach i małych grupach. W ramach ćwiczeń uczestnicy zadawali sobie następujące pytania: jak się czujesz? dlaczego tu się znalazłeś? czym jest dla Ciebie sukces? czego naprawdę chcesz? co u Ciebie sprzyja ekstazie? gdzie jest Twoja pasja? jakie były Twoje lekcje poziomu czerwonego, niebieskiego, pomarańczowego? co możesz zrobić, aby zintegrować te poziomy? jak możesz uczyć się od innych ludzi i zwierząt? Veil Lindau swoją "integralną drogę sukcesu" podsumował następującymi krokami: 1. Moja pełna lista sukcesów; 2. Integracja; 3. Wizja; 4. Cel; 5. Działanie; 6. Wspólnota.

Praca z ciałem integralnego przywódcy (Anouk Brack). Anouk Brack z Holandii poprowadziła 3-godzinny warsztat wspierania synergii w rozwoju lidera. Zastosowała metodę, stworzoną przez Wendy Palmer, dotyczącą wykorzystania w biznesie metody radzenia sobie z przeciwnościami, stosowaną w sztukach walki i mindfulness. Podczas warsztatu uczestnicy uczyli się jak działać pod presją, jak radzić sobie z krytyką, jak działać w trudnych sytuacjach w "zintegrowany" sposób, wykorzystując zarówno "głowę", "serce", jak i "brzuch" (trzewia, środek ciężkości, hara). Podczas warsztatu uczestnicy wykonali serię ćwiczeń w parach, jak na przykład "4 kroki do ześrodkowania".

Wizualizacja. Clemens Drilling i Jurgen Boltz z Niemiec do swojej prezentacji włączyli wizualizację "jak może funkcjonować organizacja integralna (drugiego przedziału)".

Integralny tenis stołowy. Wszystkie powyższe idee dotyczące rozwoju przywódczych cech liderów organizacji mogą być zastosowane w naszych szkoleniach dla trenerów i organizatorów tworzących szkółki, kluby i centra integralnego tenisa stołowego. Mogą być poszerzeniem programu warsztatów FUNdamenty 3 i omawiane na telekonferencjach. Jak wykorzystać doświadczenia Integralnej Europejskiej Konferencji 2014 dla rozwoju cech przywódczych wszystkich trenerów-uczestników programu FUNdamenty? Jak udoskonalić program warsztatów, telekonferencji i obozów?

Jak rozwijać organizację?

Poziomy rozwoju organizacji. Główny przełom w rozwoju organizacji dotyczy przejścia "od strachu do zaufania i miłości". Rozwój organizacji przebiega od "czerwonych" gangów do "niebieskich" kościołów i szkół, "pomarańczowych" instytutów badawczych i korporacji, "zielonych" centrów szkoleń psychologicznych rozwijających inteligencję emocjonalną, w kierunku organizacji integralnych, "uczących się" ("żółtych", "turkusowych" itp.). Rozwój organizacji wymaga uwzględnienia wszystkich kwadrantów.

Stała inspiracja do rozwoju integralnego. Najważniejszym elementem rozwoju organizacji jest rozwój osobisty członków organizacji, a zwłaszcza jego przywódców. Rozwój integralny jest odpowiedni w każdym momencie, w każdej części organizacji.

Odkrywanie organizacji na nowo. Frederic Laloux poświęcił 3 lata na studiowanie integralnych organizacji (drugiego przedziału). Napisał książkę pod tytułem "Odkrywanie organizacji na nowo" ("Reinventing organisation"). W Instytucie Integralnym książka "Reinventing Organisation" została okrzyknięta "książką dekady" jeśli chodzi o organizację i zarzadzanie, podobnie tak jak 10 lat temu "Good to Great" Phill’a Collins'a. Na konferencji w Budapeszcie Frederic Laloux nie był obecny osobiście, ale przygotował film o "ponownym odkrywaniu organizacji".

Metaforą integralnej organizacja jest żywy organizm. Frederic Laloux odkrył 3 główne cechy integralnej organizacji: (1) samozarządzanie; (2) całościowość/systemowość; (3) ewolucyjny cel.

Samozarządzanie - wykorzystanie tego, co każdy ma najlepszego. "Żółta" organizacja jest oparta na samozarządzaniu, bez hierarchii, bez 'wielkiego bosa', jej struktura jest elastyczna i organiczna. Clemens Drillingd, Jurgen Boltz w swoim warsztacie na temat projektu integralnego, omawiali wspólne cele i zasady, rozwój narzędzi integralnego badania sytuacji, przygotowanie przez każdego własnego projektu, którym pokieruje. Co każdy z nas ma najlepszego dla integralnego tenisa stołowego, jaki projekt możesz rozwinąć, aby wyrażał Twoje talenty, silne strony, typ osobowości, wiedzę?

Stawianie celów i podążanie za "celem ewolucyjnym". Cel ewolucyjny jest oparty na uważnym obserwowaniu, gdzie chce iść organizacja (jako "żywy organizm"), co jest w niej teraz najważniejsze i co może być jej następnym krokiem. Na przykład, jaki może być kolejny krok dla szkółki, klubu czy całego programu FUNdamenty, jaki może być następny krok w rozwoju integralnego tenisa stołowego.

Całościowy rozwój organizacji oparty na modelu AQAL uwzględnia "wszystkie poziomy, kwadranty, linie, typy oraz stany". Całościowy rozwój każdej naszej szkółki musi uwzględnić głosy wszystkich interesariuszy - rodziców, trenerów, zawodników, kierownictwa, sponsorów - i negocjowanie w obrębie całego systemu, prowadzące do sytuacji "win-win-win", gdzie wszyscy wygrywają. Każdy projekt rozwoju szkółki, klubu czy konkretnego zawodnika powinien uwzględniać "wszystkie kwadranty": mistrzostwo techniczno-taktyczne, sprawność fizyczną, zdrowy styl życia, odporność psychiczną, integralną organizację oraz kulturę.

Stałe monitorowanie organizacji. Clemens Drilling i Jurgen Boltz zaprezentowali główne założenia, jakie stosują w celu dokonania oceny organizacji: 2-3 dni obserwacji i dialogu w badanej firmie, warsztaty w celu stworzenia obrazu, zebranie różnych obrazów sytuacji, uwzględniających wszystkich interesariuszy, zastosowanie specjalnych kart do wypełnienia, uważność na to co się dzieje, gotowość na następny krok, wyznaczenie milowych kroków projektu itp. Jednym z wyzwań naszego programu FUNdamenty jest przygotowanie w tej chwili względnie prostych i tanich narzędzi dla monitorowania każdego klubu i szkółki.

Wykorzystanie najnowszych metod zespołowego uczenia się, projektowania, zarządzania projektami. Olek Teisseyre omówił dwa niezwykłe narzędzia dla rozwoju organizacji: "przywództwo integralne" oraz "przywództwo partycypacyjne". Z przykładem przywództwa partycypacyjnego możemy się więcej zapoznać tutaj lub tutaj. Jak wykorzystać technologie partycypacyjne w naszych szkoleniach programu FUNdamenty?

Zaangażowanie się w działanie dla integralnego rozwoju organizacji. Robin Wood podkreślił znaczenie zaangażowania w sensowne działanie, oraz skuteczność w przypadku każdego integralnego projektu. Integralny projekt nie może kończyć się na "dobrych intencjach".

Jak rozwijać kulturę?

Integralna Akademia na Węgrzech. Przykład ten mówi nam, że przede wszystkim potrzeba nam "charyzmatycznych liderów", tak zapalonych jak Bence Ganti. Integralna Akademia jest akademią rozwoju liderów z 3-letnim programem studiów integralnej psychologii, pełnym wiary w ludzi, osobistej psychoterapii, rytuałów wykorzystujących lokalną tradycję węgierską. Bence mówi, że w Integralnej Akademii "żółty" jest tworzony na bazie zdrowego "zielonego". Pojawili się w niej już pierwsi studenci z zagranicy, z Bułgarii i Rosji. 3-letni program integralnej psychologii zawiera: 1 rok - budowanie zaufania - terapia eksperymentalna; Teoria integralna – wykłady; 2 rok - wielokrotne spotkania - trening komunikacji terapeutycznej; praktyka doradcza; wspólnota; 3 rok - praca magisterska; medytacja.

Prywatny integralny instytut w Danii. Vadum Dahl opowiedział o integralnej inicjatywie w Danii. W instytucie jest obecnie 600 studentów studiujących life coaching, psychoterapię i mindfulness. Dotychczas zdołano przetłumaczyć prawie 30 integralnych książek na język duński.

Living Masters Club. Living Masters Club to szkoła sukcesu stworzona przez Veit’a Lindau’a. Veit Lindau to trener, coach i pisarz. Veit Lindau wykorzystuje w niej następujące zasady: sukces na każdym poziomie ma swój specyficzny smak, należy stworzyć przestrzeń dla całej spirali, należy przekazywać wiedzę/rozwijać umiejętności małymi porcjami, przyjmować ludzi zobowiązanych do co najmniej rocznej praktyki, zachowywać tolerancję, wykorzystywać szkolenia on-line.

Dialog ewolucyjny. Dr. Tom Staininger (Austria) i Elizabeth Debold (USA) opowiedzieli w swojej prezentacji o transformującym dialogu. Stwierdzili m.in. że: Transformujący dialog musi się opierać na głębokim słuchaniu; Dialog jest częścią "Wielkiego Dialogu"; W transformującym dialogu powinieneś być skupionym na tym, czego nie wiesz, a nie na tym, co już wiesz.

Rozwój kultury. Robin Wood w swojej prezentacji wspomniał także o rozwoju kultury, opartym na tworzeniu głębokich, trwałych i znaczących relacji oraz pozytywnej psychologii.

Integralny tenis stołowy. Jak rozwijać "transformującą wspólnotę" integralnego tenisa stołowego? Jak lepiej rozwijać kulturę drogi Mistrzostwa (stałego doskonalenia) w ramach programu FUNdamenty, wykorzystując powyższe inspiracje? Jak budować 'system wzajemnego wsparcia' w każdej naszej szkółce? Jak rozwinąć program integralnego tenisa stołowego w ramach studiów trenerskich, na uczelniach wyższych, między innymi w WSTS? Jak doskonalić ewolucyjny dialog - swobodną wymianę opinii, pogłębione wnioski na przyszłość itp.? Jak udoskonalić program rozwoju integralnego przywództwa?

"Transformująca wspólnota" w Polsce. Jak tworzyć wspólnotę, która pomaga się rozwijać wszystkim? Jak tworzyć w Polsce "transformującą wspólnotę"?

Krytyka modelu AQAL

Niezwykle ciekawym dla mnie okazał się warsztat na temat krytyki modelu AQAL. Zajęcia poprowadzili kolejno Frank Visser z Holandii (autor książki o Ken’ie Wilber’ze oraz strony internetowej), Walter Urbanek z Austrii, Dr. Srithar Pingali z Indii oraz Steve Brett z Indii i Wielkiej Brytanii. Główny wniosek to potrzeba zachowania otwartego umysłu oraz wielkiej pokory, zwłaszcza w obliczu stałego rozwoju nauki i konieczności stałego weryfikowania twierdzeń, oraz takich kultur jak indyjska czy chińska, które mają wielotysięczne tradycje myśli, którą można nazwać „integralną”, ale wypływające z innego doświadczenia, języka i pojęć.

Spotkania integracyjne

Zaplanowano wydarzenia takie jak wycieczka statkiem po Dunaju, „gulasz-party” (wieczorno-nocna impreza z węgierską muzyką ludową i tańcami w kręgu), „integral show” (kabaret) czy „global stage” (spotkanie i wypowiedzi wszystkich osób spoza Europy). Wszystkie były niezwykle atrakcyjnym urozmaiceniem konferencji.

Spotkania osobiste

Ich było najwięcej, spotkania podczas warsztatów, przerw, posiłków itp. Grupa 4-osobowa z Polski (Maciek Gutkowski, Olek Teisseyre, nasza rodaczka Anna Storck, reprezentująca Niemcy i ja) zdecydowaliśmy poświęcić jeden wieczór integracyjny na konferencji i pojechaliśmy na wyspę na Dunaju, aby wspólnie zastanowić się nad tym, co wynika z tej konferencji dla rozwoju ruchu integralnego w naszym kraju. Było to bardzo inspirujące spotkanie. Maciek udostępnił już swoje pierwsze pokonferencyjne refleksje.

Literatura do przestudiowania

Po konferencji zaczęła mi się układać cała lista literatury do przestudiowania zainspirowana udziałem w IEC2014. Lista jest długa, a na pierwszy plan wychodzą prace Dr. Robin’a Wood’a – co najmniej trzy: „The Great Shift: Catalizing the Second Renaissance”, “Managing Complexity: How Businesses Can Adapt and Prosper in the 21st Century”, “LifeShift 2020: Guidbook Companion”; Ervin Laszlo – „Science and a Akashic Field”, oraz „The Akashic Experience”, Frederick Leloux – „Reenventing Organisation”; Marylin Hamilton – „Integral City”, Otto Scharmer & Katrin Kaufer: “Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies”, Otto Scharmer: “Theory U”. Lista artykułów i stron internetowych do zapoznania się jest jeszcze dłuższa.

Refleksje końcowe

Pierwsza Integralna Europejska Konferencja 2014 w Budapeszcie była dla mnie wielkim wydarzeniem. Przede wszystkim inspirującym do dalszego działania dla rozwoju integralnego tenisa stołowego i programu „FUNdamenty od marzenia do Mistrzostwa” we wszystkich kluczowych aspektach – w pierwszej osobie (rozwoju osobistego), drugiej osobie (rozwoju kultury) i trzeciej (systemu). W najbliższych 2-3 latach czeka nas ogromne wyzwanie utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju rocznie, tak abyśmy od 100 szkółek pod koniec czerwca 2014 doszli w roku 2017 do 1000 szkółek. W każdym aspekcie mamy dużo do zrobienia.

Jerzy Grycan, 2014.06.12

 

 

Kim jest Jeff Salzman

Przez trzy lata Jeff pracował u boku Kena Wilber, rozwijając Integral Institute - międzynarodowe centrum teorii integralnej i jej zastosowań. Praktykuje od dawna w wielu duchowych tradycjach i posiada tytuł magistra w buddyzmie tybetańskim, przyznany przez Naropa University.

Jeff spędził kilka ostatnich lat jako kierownik i główny nauczyciel Boulder Integral Center, którego jest współzałożycielem. Podróżuje, naucza, oraz komentuje bieżące wydarzenia na stronach Integral Life i Daily Evolver.

Czym jest Daily Evolver

Daily Evolver to cotygodniowa dyskusja na temat bieżących wydarzeń na świecie. Celem dyskusji jest przedstawienie punktu widzenia, który pomaga zrozumieć ludzi, wydarzenia i idee, kształtujące współczesny świat. Daily Evolver opiera się na perspektywie integralną, aby pomóc zrozumieć złożoność, niepokój i zawirowania, które obserwujemy wokół nas. Wspiera jedną z najważniejszych praktyk –praktykębycia poinformowanym.

Raport z integralnego Budapesztu
Jeff Salzman

To wspaniałe! Właśnie wróciłem z konferencji w Budapeszcie „First Integral European Conference” (IEC) i szykuję się do spotkania „Integral Living Room” tu, w Boulder, w najbliższy weekend. Mój integralny puchar przelewa się! Ale nie narzekam. Wprost przeciwnie, jestem zainspirowany, czuję się odnowiony, kochający i bardziej niż kiedykolwiek zaangażowany we wspieranie integralnego myślenia i funkcjonowania.

Trochę w biegu, ofiaruję świeże jeszcze refleksje na temat IEC:

Najistotniejsze, co przywiozłem z konferencji to przekonanie, że europejska scena [integralna] jest żywa, że rośnie i ma własną tożsamość. Nie jest już satelitą lub przedmieściem amerykańskiego ruchu integralnego.

To jest niezwykle ekscytujące, ponieważ powstało kolejne, rodzime „karmiczne pole”, w obrębie którego może się rozwijać integralna wizja.

To ciekawe, co się dzieje, gdy jakiś nurt zostaje przeszczepiony z jednej kultury do drugiej. Często zostaje przez to oczyszczony, ponieważ karma i bagaż pozostają w pierwotnym kraju, a najcenniejsze nasiona kiełkują w nowej ziemi. Widzieliśmy to w kontekście kultury nowoczesnej i demokracji . Podwaliny powstały w Europie, ale zostały szybko przeszczepione do Ameryki, gdzie nie było historii monarchii.

Widzimy to dzisiaj w kontekście przeniesienia religii ze Wschodu na Zachód. W tym wypadku bagaż kulturowy rdzennego buddyzmu zostaje porzucony, natomiast doktryny i praktyki przeniesione na Zachód.

A teraz nurt integralny rośnie na świeżym, nowym polu. Węgrzy twierdzą, że ich warzywa smakują lepiej ze względu na wyjątkowe i bogate gleby (i mają rację !). Obserwowanie, jak rozwija się ruch integralny w europejskim środowisku będzie fascynujące.

Jakie są różnice między europejską a amerykańską wrażliwością? Było to tematem rozmów na konferencji. Wiele osób widzi różnice w polaryzacji między optymizmem / idealizmem (u Amerykanów ) a pesymizmem / realizmem (u Europejczyków) .

Myślę, że jest w tym dużo prawdy, że i bez wątpienia historia i doświadczenie życia każdej z populacji odgrywa rolę. Europa jest znacznie bardziej zaawansowane kulturowo niż Ameryka, żyje tu znacznie więcej osób o „zielonym” etapie rozwoju świadomości. Europa wypracowała swoje stanowisko, doświadczając na własnej skórze skutki tysiącleci działań wojennych, aż do pierwszej połowy XX wieku.

Horror europejskich wojen XX wieku był karmiony kulturą romantycznego, wojującego triumfalizmu, który wyraża oda do nieuchronnej wyższości własnego narodu, [stojącego] ponad innymi. Jest to psychologiczna cecha społeczeństw na tradycyjnym etapie rozwoju, cechującego się etnocentrycznością („jesteśmy dobrymi ludźmi, otoczonymi przez złych ludzi”). Historia polityczna świata przedstawia gniazda, których granice wiją się pod wpływem walki plemion i państw o władzę.

Walka trwa, aż nowoczesny etap rozwoju społeczeństwa zaczyna dominować, nie tylko w zewnętrznych aspektach (technologia), ale także w wewnętrznych (świadomość i kultura). Na tym etapie gry ludzie nauczyli się kilku rzeczy: 1) nowoczesna broń jest zbyt destrukcyjna, aby jej rzeczywiście użyć, 2) pokonywanie innych nacji jest bardzo trudne, i 3) współpraca z nimi to bardziej owocna droga naprzód.

Europejczycy wiedzą o tym z pierwszej ręki, Amerykanom brakuje takiego doświadczenia. Ostatnia prawdziwa wojna na naszej ziemi była to wojna domowa, rzeczywiście brutalna, zakończona w 1865, która stała się częścią naszej narodowej historii. Z drugiej strony, druga wojna światowa, zakończona zaledwie kilka pokoleń temu, w 1945 roku, pozostawiła większość Europy w stanie dewastacji. Dla biednych Europejczyków ze wschodu po zakończeniu wojny nastąpiło ponad czterdzieści lat sowieckiej dominacji, maszerującej oczywiście w rytmie postępu i triumfu.

Czy zatem można winić Europejczyków za to, że są nieco uczuleni na romantyczny idealizm i wszystkie jego oznaki? Postulatu wyższości integralnej wizji i jej nieuchronności nie odczuwają jako postępu, tylko jako krok wstecz.

Pewna kobieta przypomniała mi, że wyszła z mojego wykładu na „Forum Integrales” w Berlinie dwa lata temu, i pamięta dokładnie dlaczego. Mianowicie dlatego, że określiłem się jako „integralny ewangelista " i użyłem słowa "Alleluja", aby przekazać mój entuzjazm dla integralnej wizji. "Żaden Niemiec nie będzie tolerować takiej mowy" - powiedziała.

Tu właśnie widzę ograniczenia tezy o polaryzacji amerykańsko-europejskiej. W rzeczywistości wielu Niemcom podobało się moje wystąpienie dwa lata temu i nie omieszkali mi o tym powiedzieć. Spotkałem wielu Amerykanów, którzy mają awersję do mojego bardziej pozytywnego nastawienia. Tak więc nawet jeśli jest to na ogół prawda, reakcję poszczególnych osób trudno przewidzieć.

W każdym razie warto pamiętać, że wzajemne zapładnianie już się rozpoczęło się, i wszyscy na tym skorzystamy.

UZNANIE DLA BENCE GANTI

Z naszego wydarzenia wypływa jasny wniosek - mamy wspaniałego, nowego lidera społeczności integralnej – jest nim Bence Ganti (czyt. bence ganti). Bence, będący siłą napędową konferencji, jest założycielem Integralnej Akademii w Budapeszcie, gdzie przeszkolił ponad 400 studentów w ramach trzyletniego programu rozwojowego opartego na integralnej psychoterapii. Ta właśnie społeczność, jak również najważniejsi aktorzy europejskiej sceny integralnej, tacy jak Dennis Wittrock i Raquel Torrent tworzyli obsadę imprezy.

Było to dla Bence duże ryzyko finansowe, które mogło oznaczać poważne problemy, gdyby przedsięwzięcie się nie powiodło. Ale udało się, a Bence wydatnie się do tego przyczynił. Bence przewodzi zarówno sercem, jak i z głową. Potrafi równie dobrze wykładać teorię, jak reżyserować psychodramę w dużej grupie, albo też prowadzić sesję gry na bębnach w lesie. Nie chodzi mu o zwrócenie uwagi na siebie, tylko o dostarczenie uczestnikom bogatych przeżyć. Dzięki jego właściwej postawie wszyscy mogli czuć się swobodnie, ponieważ wiedzieliśmy, że jesteśmy w bezpiecznych, mocnych rękach. Taka sytuacja sprzyja kreatywności, o czym przekonaliśmy się na własne oczy.

Zaproszenie Bence’a przyciągnęło ponad pięciuset uczestników z trzydziestu krajów. W programie konferencji znalazło się sześćdziesiąt prezentacji, od Ervina Laszlo „Integralna świadomość w samoaktualizującym się Kosmosie” przez prezentację-wideo Rogera Walsha pod tytułem „Teraźniejszość i przyszłość ruchu integralnego”, do dziesiątków warsztatów i mniejszych prezentacji, takich jak Stålnes An „Integralne spojrzenie na granice wydobycia ropy naftowej”, czy też „Circling”- warsztat praktyki rozwojowej, prowadzony przez Johna i Seana z grupy Circling Europe.

Było to wydarzenie pierwszej klasy nie tylko ze względu na ludzi, ale także ze względu na miejsce. Millenáris Square, w centrum pięknego Budapesztu, to światowej klasy centrum konferencyjne, które powstało przez adaptację budynków starej fabryki.

A teraz chciałbym wspomnieć o najważniejszej stronie każdego wydarzenia integralnego, w jakim kiedykolwiek uczestniczyłem – o spotkaniu z integralną społecznością. Prezentacje i ćwiczenia są świetne, ale to, co pozostanie, to ludzie, których spotkałem i przyjaźnie, które zawarłem.

Sieć zainspirowanych integralnie ludzi oraz zasobów rośnie, a ta konferencja działa jak silnik rakietowy dla naszego wspólnego dzieła - budowania inteligentniejszego, przyjaznego i zrównoważonego świata dla wspólnego dobra. Alleluja!

Add your comment

Your name:
Your email:
Your website:
Subject:
Comment: